Fundacja ProAlteri

Projekt jest współfinansowany w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.