Cele

PunktuPro powstał w celu stworzenia warunków sprzyjających zdrowieniu poprzez udzielenie wsparcia psychoterapeutycznego i prawnego.

 

W swoich działaniach dążymy do pomocy w lepszym zrozumieniu siebie i trudności, które się pojawiają w związku z doświadczaniem kryzysu psychotycznego, a także upowszechniania wiedzy na temat dostępnych form wsparcia.