Wsparcie indywidualne

W Punkcie Pro zapewniamy bezpłatne spotkania z psychologiem dla osób z doświadczeniem psychozy.
Spotkania trwają 50 minut.
W zależności od zgłaszanych potrzeb i trudności oferujemy porady o charakterze jednorazowych konsultacji psychologicznych  oraz psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo- behawioralnym lub psychodynamicznym.

Zespół:

Mikołaj Sorokowski- konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna

Joanna Kielan- konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna

Zuzanna Hamułka- konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna

Martyna Krężołek- konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna